ECDL

Windows

5 bijeenkomsten van elk 2,25 uur
Alkmaar en
Hoorn

Voor computergebruikers die beter willen leren werken met het besturingssysteem windows en computergebruikers die het Europees Computer Rijbewijs willen behalen.

Doel
U leert met het besturingssysteem Windows de computer op orde te houden om en er op die manier efficiënt gebruik van te kunnen maken.

Inhoud
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• opstarten en afsluiten van de computer
• directory, subdirectory en directory-structuur
• kopiëren, verplaatsen en verwijderen van bestanden
• gebruik maken van een editor
• bestanden herbenoemen
• raadplegen van directories
• formatteren diskette
• bestanden kopiëren naar een andere schijf of naar een andere directory op dezelfde schijf
• bewaren van bestanden
• selecteren van printers
• printen vanaf een geïnstalleerde printer
• een van de andere PC-cursussen.

Werkwijze
De cursussen Windows zijn “doorlopende” cursussen. Dat wil zeggen dat u in principe op elk gewenst moment kunt beginnen. U volgt de cursus individueel, uw medecursisten volgen dezelfde of een van de andere PC-cursussen.

Vooropleiding/voorkennis
Kennis van PC’s op het niveau van de cursus Basiskennis Computergebruik.

Thuisstudie
De lesstof wordt in cursustijd behandeld en geoefend. Het is belangrijk dat u buiten cursustijd minstens net zoveel tijd zelfstandig oefent.

Afsluiting
U kunt examen doen in de module: “De computer gebruiken en bestanden beheren” van het Europees Computer Rijbewijs.In elk geval ontvangt u een bewijs van deelname.

Vervolgcursussen
Andere modules van het Europees Computer Rijbewijs

Bijzonderheden
Geen

Word

7 bijeenkomsten van elk 2,25 uur
Alkmaar en
Hoorn

Voor computergebruikers die de meest voorkomende mogelijkheden van tekstverwerking met Word willen leren kennen en gebruiken en computergebruikers die het Europees Computer Rijbewijs willen behalen.

Doel
U maakt kennis met de basisfuncties van Word en met enkele meer geavanceerde toepassingen. U leert de gebruikelijke dagelijkse handelingen te begrijpen en uit te voeren: een document redigeren of een nieuw document creëren en daarbij de beschikbare functies gebruiken.

Inhoud
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• Word initialiseren en de software laden
• een bestaand document openen en bewerken
• een nieuw document creëren en bewerken
• een document op diskette of op harde schijf bewaren
• de beschikbare functies in Word gebruiken
• het uiterlijk van de tekst veranderen middels de opmaakmogelijkheden
• het gebruiken van de spellingscontrole
• een (deel van een) document afdrukken
• creëren van kop- en voetregels
• de paginering van een document veranderen en gebruiken
• helpfuncties gebruiken
• tekst laten inspringen
• mailinglijsten samenvoegen met een document
• tabellen en grafieken importeren
• een tabel binnen een document maken
• tabs gebruiken en instellen
• documenten opmaken in een passende zakelijke stijl
• woorden afbreken aan het eind van de regel
• sjablonen (templates) gebruiken
• software gebruiken, die tekstverwerken integreert met software voor een spreadsheet, een database of een grafische toepassing.

Werkwijze
De cursussen Word zijn “doorlopende” cursussen. Dat wil zeggen dat u in principe op elk gewenst moment kunt beginnen.
U volgt de cursus individueel, uw medecursisten volgen dezelfde of een van de andere PC-cursussen.

Vooropleiding/voorkennis
Basiskennis van Windows op het niveau van de cursus Windows

Thuisstudie
De lesstof wordt in cursustijd behandeld en geoefend. Het is belangrijk dat u buiten cursustijd minstens net zoveel tijd zelfstandig oefent.

Afsluiting
U kunt examen doen in de module: “Tekstverwerking” van het Europees Computer Rijbewijs.
In elk geval ontvangt u een bewijs van deelname.

Vervolgcursussen
• Word voor Gevorderden
• Andere modules van het Europees Computer Rijbewijs

Bijzonderheden
Geen

Excel

7 bijeenkomsten van elk 2,25 uur
Alkmaar en Hoorn

Voor computergebruikers, die grondig kennis willen maken met spreadsheetprogramma’s en computergebruikers die het Europees Computer Rijbewijs willen behalen.

Doel
U leert omgaan met de basis- en meer geavanceerde bewerkingen van een spreadsheet, zoals berekeningen maken, grafieken- en diagrammen maken.

Inhoud
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• een spreadsheet openen
• rijen en kolommen invoegen op een specifieke plaats
• een spreadsheet creëren en gegevens invoeren
• cellen opmaken, bijvoorbeeld grootte, decimalen, valuta
• de kolombreedte aanpassen en kolommen en rijen opmaken
• de spreadsheet sorteren
• de basisfuncties van een spreadsheet gebruiken
• een spreadsheet bewaren en printen
• een voet- en kopregel creëren
• helpfuncties gebruiken
• absolute en relatieve celverwijzingen begrijpen en toepassen
• verschillende soorten grafische voorstellingen en grafieken maken bij de spreadsheetcijfers om de gegevens te kunnen analyseren
• grafieken met titels en labels printen
• informatie uitwisselen tussen spreadsheets
• software gebruiken, die een spreadsheet integreert met software voor een tekstverwerker, een database of een grafische toepassing.

Werkwijze
De cursussen Excel zijn “doorlopende” cursussen. Dat wil zeggen dat u in principe op elk gewenst moment kunt beginnen. U volgt de cursus individueel, uw medecursisten volgen dezelfde of
een van de andere PC-cursussen.

Vooropleiding/voorkennis
Basiskennis van Windows op het niveau van de cursus Windows.

Thuisstudie
De lesstof wordt in cursustijd behandeld en geoefend. Het is belangrijk dat u buiten cursustijd minstens net zoveel tijd zelfstandig oefent.

Afsluiting
U kunt examen doen in de module: “Spreadsheets” van het Europees Computer Rijbewijs.
In elk geval ontvangt u een bewijs van deelname.

Vervolgcursussen
• Excel voor Gevorderden
• Andere modules van het Europees Computer Rijbewijs

Bijzonderheden
Geen

Powerpoint

4 bijeenkomsten van elk 2,25 uur
Alkmaar en
Hoorn

Voor iedereen die goed wil kunnen omgaan met presentatiehulpmiddelen en diegenen die het Europees Computer Rijbewijs willen behalen.

Doel
Als u regelmatig presentaties moet verzorgen op het gebied van bijvoorbeeld marketing, statistiek, financiering en techniek, biedt deze cursus u vol¬op mogelijkheden. U ontwikkelt praktische vaardigheid in het creëren van uiteenlopende presentaties.

Inhoud
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• streepjes of balletjes aanbrengen om afzonderlijke opmerkingen meer nadruk te geven
• afbeeldingen uit bibliotheken halen
• een eenvoudige tekening maken, zoals rechthoeken en cirkels
• kleuren, schaduw en randen gebruiken
• verschillende lettertypen gebruiken en lettertypen veranderen
• tekst centreren, vet maken
• kopiëren en de grootte aanpassen van getekende objecten
• organogrammen maken
• diapresentaties gebruiken
• helpfuncties gebruiken

Werkwijze
De cursussen Powerpoint zijn “doorlopende” cursussen. Dat wil zeggen dat u in principe op elk gewenst moment kunt beginnen.
U volgt de cursus individueel, uw medecursisten volgen dezelfde of een van de andere PC-cursussen.

Vooropleiding/voorkennis
Basiskennis van Windows op het niveau van de cursus Windows

Thuisstudie
De lesstof wordt in cursustijd behandeld en geoefend. Het is belangrijk dat u buiten cursustijd minstens net zoveel tijd zelfstandig oefent.

Afsluiting
U kunt examen doen in de module: “Presentaties” van het Europees Computer Rijbewijs.
In elk geval ontvangt u een bewijs van deelname.

Vervolgcursussen
Andere modules van het Europees Computer Rijbewijs

Bijzonderheden
Geen

Access

5 lessen van 2,5 uur
Alkmaar of
Hoorn

Voor computergebruikers die meer willen weten over het opzetten van databases en de toepassingen daarvan en computergebruikers die het Europees Computer Rijbewijs willen behalen.

Doel
U leert een kleine database op te bouwen met behulp van een standaard database en eenvoudige zoekopdrachten. Ook leert u rapporten vanuit een bestaande database te creëren.

Inhoud
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• een eenvoudige database ontwerpen
• de structuur van het record creëren
• de gegevens in de database invoeren
• de gegevens bewerken
• records toevoegen en verwijderen
• sleutels definiëren
• de database op harde schijf bewaren
• gegevens zoeken, selecteren en sorteren volgens opgegeven criteria.

Werkwijze
De cursussen Access zijn “doorlopende” cursussen. Dat wil zeggen dat u in principe op elk gewenst moment kunt beginnen. U volgt de cursus individueel, uw medecursisten volgen dezelfde of een van de andere PC-cursussen.

Vooropleiding/voorkennis
Basiskennis Windows op het niveau van de cursus Windows.

Thuisstudie
De lesstof wordt in cursustijd behandeld en geoefend. Het is belangrijk dat u buiten cursustijd minstens net zoveel tijd zelfstandig oefent.

Afsluiting
U kunt examen doen in de module: “Databases” van het Europees Computer Rijbewijs. In elk geval ontvangt u een bewijs van deelname.

Vervolgcursussen
Andere modules van het Europees Computer Rijbewijs

Bijzonderheden
Geen

Internet

3 bijeenkomsten van elk 2,25 uur
Alkmaar en
Hoorn

Voor iedereen die netwerken wil leren gebruiken als informatiebron en communicatiemiddel en diegenen die het Europees Computer Rijbewijs willen behalen.

Doel
U leert netwerken te gebruiken om nuttige informatie op te zoeken en op te slaan en u leert elektronische post te gebruiken.

Inhoud
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• een bericht verzenden
• attachments toevoegen
• berichten omzetten in bestanden
• berichten kopiëren
• berichten doorsturen
• een verbinding maken met internet
• informatie opvragen en binnenhalen
• een verbinding tot stand brengen met een nieuwsgroep
• een verbinding tot stand brengen om bestanden te downloaden.

Werkwijze
De cursussen Internet zijn “doorlopende” cursussen. Dat wil zeggen dat u in principe op elk gewenst moment kunt beginnen. U volgt de cursus individueel, uw medecursisten volgen dezelfde of een van de andere PC-cursussen.

Vooropleiding/voorkennis
Basiskennis van Windows op het niveau van de cursus Windows.

Thuisstudie
De lesstof wordt in cursustijd behandeld en geoefend. Het is belangrijk dat u buiten cursustijd minstens net zoveel tijd zelfstandig oefent.

Afsluiting
U kunt examen doen in de module: “Informatie en Communicatie” van het Europees Computer Rijbewijs. In elk geval ontvangt u een bewijs van deelname.

Vervolgcursussen
• Andere modules van het Europees Computer Rijbewijs

Bijzonderheden
Geen