WFT

WFT

Alkmaar
Hoorn

Doordat per 1 januari 2007 de WFT van kracht is geworden is de opleiding assurantie-B vervangen door de WFT.
De opleiding bestaat uit een basismodule en 6 vakdiploma’s. De WFD stelt eisen aan financiële dienstverleners, onder andere op het gebied van deskundigheid. Met de inwerkingtreding van de WFD is financiële dienstverlening uitsluitend toegestaan door personen die in het bezit zijn van het juiste vakdiploma.

Vooropleiding/ voorkennis
Minimaal v(m)bo of relevante werkervaring.

Doel
Basiskennis en vakkennis verwerven over de volle breedte van de sector financiële dienstverlening.

Inhoud
De opleiding is modulair opgebouwd. Elke module wordt met een examen afgesloten. U dient alleen die modules te volgen die noodzakelijk zijn voor het kunnen/mogen uitoefenen van uw werkzaamheden.

WFD Basis
DE WFT basismodule is vooral van belang voor diegenen, die zich als zelfstandig ondernemer willen vestigen of als feitelijk leider werkzaam willen zijn. De module bevat naast een eerste kennismaking met het verzekeringsrecht kennis over de WFT en eenvoudige bancaire producten

WFD Schadeverzekeringen(Particulier en Bedrijven)
Volgens de WFT dient de werkgever aan te tonen ( en continue te controleren) dat iedere werknemer met klantcontacten m.b.t. de schadeverze- keringen waarover geadviseerd wordt over kennis op het niveau van WFT Schadeverzekeringen beschikt. De meeste werkgevers stellen daarom het bezit van dit diploma als eis. Voor de ondernemer zelf en de feitelijke leider geldt altijd als eis dat het diploma behaald moet zijn. De opleiding kunt u in twee gedeeltes (Particulieren en Bedrijven) volgen.

WFD Levensverzekeringen
Volgens de WFT dient de werkgever aan te tonen ( en continue te controleren) dat iedere werknemer met klantcontacten m.b.t. de levensverzeke- ringen waarover geadviseerd wordt over kennis op het niveau van WFT levensverzekeringen beschikt. De meeste werkgevers stellen daarom het bezit van dit diploma als eis. Voor de ondernemer zelf en de feitelijke leider geldt altijd als eis dat het diploma behaald moet zijn.

WFD Hypotheken/Consumptief krediet
Volgens de WFT dient de werkgever aan te tonen ( en continue te controleren) dat iedere werknemer met klantcontacten m.b.t. de hypotheken over kennis op het niveau van WFT Hypotheken beschikt. De meeste werkgevers stellen daarom het bezit van dit diploma als eis. Voor de ondernemer zelf en de feitelijke leider geldt altijd als eis dat het diploma behaald moet zijn. Het diploma WFT Hypotheken geeft een vrijstelling voor de module Consumptief Krediet

WFD Beleggen A
Volgens de WFT dient de werkgever aan te tonen ( en continue te controleren) dat iedere werknemer met klantcontacten op het gebied van hypo- theken en/of levensverzekeringen, waarbij een vorm van beleggen een rol speelt, over kennis op het niveau van WFT Beleggen -A te beschikken. De meeste werkgevers stellen daarom het bezit van dit diploma als eis. Voor de ondernemer zelf en de feitelijke leider geldt altijd als eis dat het diploma behaald moet zijn

Werkwijze
Wekelijks bezoekt u bijeenkomsten waar ervaren docenten het studiemateriaal toelichten. U dient ook rekening te houden met de nodige zelfstudie.

Thuisstudie
Verschilt per module. Maar gemiddeld moet u uitgaan van ca. 7 uur thuisstudie per week.

Afsluiting
De examens WFD worden afgenomen door WFTNIVO.